Ostatnie uaktualnienie: 1 lipca 2016 r

Witamy na stronie NiQuitin (dalej zwana „Stroną”).

Strona jest obsługiwana przez Perrigo Pharma International Designated Activity Company (“Perrigo”, inne zaimki osobowe „my”, „nas”, „nasze”, itp).

Twoje zgody i zmiany w Nocie prawnej

Wchodząc na Stronę i korzystając z niej potwierdzasz, że zapoznałeś się i zgadzasz się z niniejszą Notą prawną.

Ta Strona, jej zawartość i treść Noty prawnej może być uaktualniana lub modyfikowana bez informowania o tym. Jeśli korzystasz ze Strony po uaktualnieniach i modyfikacjach, obowiązują one również ciebie. Dlatego też należy od czasu do czasu zapoznać się z treścią Noty prawnej.

Dostępność Strony

Niniejsza Strona jest zgodna z prawem i zarządzeniami Unii Europejskiej i jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli mieszkających na jej terenie. Niektóre osoby lub mieszkańcy państw spoza Unii Eurpoejskiej mogą nie być uprawnione do korzystania z tej strony. Jeśli korzystasz ze Strony przebywając poza Unią Europejska, robisz to na własną odpowiedzialność.

Nie stanowi porady lekarskiej

Niniejsza Strona i jej zawartość są zaprezentowane w formie ogólnej i mają jedynie cel informacyjny. Strona i jej zawartość nie mają na celu i nie powinny być traktowane jako zastępstwo dla profesjonalnej porady lekarskiej. Żadna treść na niniejszej Stronie nie ma na celu ani nie powinna być wykorzystana jako diagnoza lub terapia medyczna. Zawsze konsultuj z lekarzem albo specjalistą swój stan zdrowia lub sposób leczenia. Nie umniejszaj wartość opinii lekarza ani nie opóźniaj wizytu u niego z powodu informacji zawartych na tej stronie.

Informacje o produkcie i/lub usługach

Informacje zawarte na tej Stronie mogą się różnić w zależności od kraju i nie wszystkie produkty lub usługi będą dostępne we wszystkich państwach. Odniesienie do produktu lub usługi nie oznacza, że taki produkt lub usługa są dostęne w twoim kraju. Produkty i usługi opisywane na niniejszej Stronie mogą podlegać różnym regulacjom w zależności od państwa. Żadna z treści umieszczonych na tej Stronie nie ma na celu promocji lub reklamy produktu lub usługi, które są niedozwolone w danym państwie.

Prawo autorskie i wykorzystanie informacji

Strona i jej zawartość nie są własnością i nie są kontolowane przez Perrigo i są chronione prawami autorskimi. Dostęp i pobieranie informacji, w tym tekstów, obrazów, nagrań dźwiękowych i filmowych, jest zezwolone na użytek własny, niekomercyjny, jednak nie można dokonywać żadnych modyfikacji i dalszego powielania Strony i jej zawartości. Nie wolno rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, używać i publikować ponownie Strony ani jej zawartości. Perrigo nie gwarantuje, że wykorzystanie przez ciebie informacji ze strony nie naruszy praw osób i stron trzecich. Poza wyjątkiem dla wykorzystania na użytek określony w tym punkcie, nie udziela się prawa do Strony lub jej zawartości.

Znaki handlowe

Znaki handlowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i wzory użytkowe umieszczone na tej Stronie są pod ochroną prawa krajowego i międzynarodowego. Nie można ich wykorzystywać bez wcześniejszej zgody właściciela w formie pisemnej. Nie udziela się prawa do takich znaków handlowych, znaków usługowych, nazw handlowych i wzorów użytkowych bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela znaku handlowego.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Perrigo dokłada wszelkich starań, aby Strona i jej zawartość były aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i pełność informacji Strony i jej zawartości.

STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ PREZENTOWANE „NA DZIEŃ DZISIEJSZY”. PERRIGO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOMPLETNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ , DOSTĘPNOŚĆ, NIENARUSZENIE PRAW LUB ODPOWIEDNIOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU STRONY I JEJ ZAWARTOŚCI. CHEFARO NIE REPREZENTUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ JEST WOLNA OD WIRUSÓW, ROBAKÓW KOMPUTEROWYCH I INNYCH KODÓW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WŁAŚCIWOŚCI NISZCZYCIELSKIE. PERRIGO ANI ŻADNA FIRMA NALEŻĄCA DO PERRIGO PHARMA GROUP ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANAGAŻOWANA W TWORZENIE LUB HOSTING TEJ STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, INCYDENTALNE, WYNIKAJACE Z DZIAŁAŃ, NIEBEZPOŚREDNIE LUB KARNE BĘDĄCE REZULTATEM DOSTĘPU DO STRONY, KORZYSTANIA Z NIEJ, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NIEJ, POLEGANIA NA LUB BŁĘDU LUB OMINIĘCIA NA STRONIE LUB W JEJ ZAWARTOŚCI.

Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie pewnych gwarancji lub odpowiedzialności, te wyjątki lub ograniczenia mogą nie odnosić się do twojej osoby.

Odpowiedzialność prawna i przynależność sądowa

Wszelkie roszczenia związane z niniejszą Stroną i jej zawartością są regulowane prawem irlandzkim. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wyłączną odpowiedzialność przed sądem w Irlandii.

Linki do innych stron

Niniejsza Strona może zawierać odniesienia lub linki do innych stron niekontrolowanych przez Perrigo i do których nie ma zastosowania niniejsza Nota. Te odniesienia i linki są jedynie podane dla twojej wygody i Perrigo nie poniosi odpwiedzialności za wszelkie straty lub uszczerbek wynikające z tych stron lub odniesień lub linków do nich. Korzystasz z tych stron na własną odpowiedzialność.

Linki do Strony

Nie wyraża się zgody na kadrowanie, głębokie linkowanie, dublowanie lub retransmitowanie Strony lub jej zawartości ani cytowanie i wykorzystywanie w całości lub części Strony lub jej zawartości na stronie osób trzecich bez wcześniejszej pisemnej zgody Perrigo. Jeśłi chcesz umieścić linki do Strony na swojej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem podanym poniżej.

Polityka prywatności

Korzystanie ze Strony podelga także naszej Polityce prywatności

Kontakt

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Noty prawnej.

Perrigo Poland Sp. z o.o.
02-653 Warszawa
Al. Niepodległości 18